Naoorlogse justitie

Na 1945 kwamen in totaal drie processen voor de rechtbank van Berlijn die verband hielden met de strafbare feiten die in de SA-gevangenis Papestraße werden gepleegd. De voormalige SA-veldwachter Ulrich Geguns werd in 1948 veroordeeld tot een tuchtstraf van tien jaar.

De loodgieter Franz Hübner werd ervan beschuldigd dat hij als voormalig lid van de KPD (de Duitse communistische partij) de SA-veldwachters hielp bij hun zoektocht en identificatie van de gevangenen. De rechters gaven hem in 1949 een tuchtstraf van twaalf jaar.

Erich Krause was in de Papestraße verantwoordelijk voor de registratie en de ondervraging van de gevangenen. Hoewel zijn medeplichtigheid werd bewezen, sprak de rechtbank hem in 1956 vrij, omdat de feiten waren verjaard.
 
Een uitgebreid juridisch onderzoek van de wandaden in de SA-gevangenis Papestraße kwam er niet. In het algemeen is de gerechtelijke vervolging van complexe misdaden in concentratiekampen in het naoorlogse Duitsland gebrekkig.