NS-justitie

Aan het begin van 1933 werden er nog sporadisch pogingen gedaan om sterfgevallen die verband hielden met de SA-gevangenis Papestraße gerechtelijk te vervolgen. Van drie van deze onderzoeksprocedures zijn de dossiers nog bewaard gebleven.

In een hiervan stond de dood van de Joodse arts dr. Arno Philippsthal centraal. In maart hadden SA-veldwachters hem in de Papestraße zo vreselijk mishandeld dat hij kort daarna in het staatsziekenhuis aan zijn verwondingen overleed.

In geen van de drie procedures werden de daders uiteindelijk beschuldigd of veroordeeld. Alle procedures werden vroegtijdig geseponeerd en de daders werden niet vervolgd. In 1933 was er dus al geen sprake meer van een onafhankelijke justitie die  de principes van een rechtsstaat in acht nam.